image

Hva er Telepriser.no?

Telepriser.no er en tjeneste for prissammenlikning som Post- og teletilsynet (PT) tilbyr til forbrukerne for å gjøre valget av telefoni- og bredbåndsabonnement enklere. Tjenesten rangerer abonnementene kun ut fra pris, og forbrukeren må selv gjøre kvalitative undersøkelser om selskapet og abonnementet som velges, for eksempel via selskapets nettsted og kundeservice.

 

Telepriser.no omfattes ikke av tilsynets lovpålagte forvaltningsoppgaver. Tjenesten ble første gang lansert i 2002.
 
Telepriser.no er et verktøy for prissammenlikning mellom ulike tilbydere av fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd og er ment å være et utgangspunkt for valg av abonnement/produkt. Tjenesten bygger på prisinformasjon fra den enkelte tilbyder. PT kontrollerer prisinformasjonen før den vises på Telepriser.no. Tilbyderne har ansvar for å oppdatere informasjonen som er lagt inn på Telepriser.no slik at denne til enhver tid skal samsvare med prisinformasjon på tilbydernes hjemmeside. De mest vesentlige parametrene for prissammenlikning er inkludert.

PT anbefaler at brukerne også gjennomgår prisinformasjonen og abonnementsvilkårene på tilbyders hjemmeside før endelig beslutning om abonnement/produkt tas.

Deltakelse på Telepriser.no er frivillig for tilbydere, og de bestemmer selv om de vil delta og hvilke produkter de ønsker å legge inn. Det er imidlertid en målsetting for PT at nettstedet gir så komplett informasjon som mulig.

Tilbydere som vil delta på Telepriser.no er velkommen til å kontakte PT på telepriser@npt.no. For å delta må visse vilkår være oppfylt, se "Vilkår for tilbyderes bruk av Telepriser.no."

PT vurderer ikke kvaliteten på de enkelte produktene. PT tar forbehold om eventuelle feil, mangler eller uklarheter i datagrunnlaget og beregningene. Nettstedet oppdateres hvert døgn.

Tjenesten er utviklet og testet for Internet Explorer 4.0, Netscape 6.1 og Opera 7.0, samt nyere versjoner av de to førstnevnte.